Logo

vignett

Formålet med åpenhetsrapporten er å gjøre regnskapsbrukere i stand til å gjøre seg opp en mening om revisjonsselskapet, dets organisering, uavhengighet og kvalitetskontrollrutiner. Vi ønsker med dette å gi innsikt i hvordan vi arbeider med kvalitetssikring. Åpenhetsrapporten er behandlet og vedtatt av styret i Buskerud Kommunerevisjon IKS (BKR) 20.02.2019. Rapporten vil oversendes representantskapet i BKR til orientering.

Les rapporten her

 

 

Besøksadresse - Øvre Eiker vei 14 - 3048 Drammen 
Postadresse - Postboks 4197 - 3005 Drammen
Tlf: 409 10 200