Logo

vignett

Styret

Styret i BKR består av følgende personer:

Knut Martin Glesne - styreleder
Hans Eid Grøholt - nestleder
Carina Tangen
- styremedlem
Linn Kristin Evju - styremedlem
Line M. Erdal Galston - styremedlem valgt av de ansatte
Gisle Skaaden - varamedlem valgt av de ansatte
 

Besøksadresse - Øvre Eiker vei 14 - 3048 Drammen 
Postadresse - Postboks 4197 - 3005 Drammen
Tlf: 409 10 200