Logo

vignett

Representantskapet

Representantskapet er BKRs øverste myndighet, og består av en representant fra hver eier - tilsammen 14 personer. Representantskapet leders av Dag Fjeld Edvardsen fra Buskerud fylkeskommune, og Tore O. Hansen fra Drammen kommune er representantskapets nestleder.

Representantskapet i BKR består av følgende medlemmer:

Dag Fjeld Edvardsen Buskerud fylkeskommune, leder
Tore O. Hansen Drammen kommune, nestleder
Arne Pedersen Nedre Eiker kommune
Ann Sire Fjerdingstad Øvre Eiker kommune
Karsten Lien Ringerike kommune
Vidar Weum Modum kommune
Anne Berger Kongsberg kommune
Gustav Kalager Krødsherad kommune
Dag Lislien Rollag kommune
Oddvar Garaas Flesberg kommune
Anne Kristine Normann Sigdal kommune
Eirik Solheim Nore og Uvdal kommune
Aleksander Leet Sande kommune
Andreas Muri Svelvik kommune
 

Besøksadresse - Øvre Eiker vei 14 - 3048 Drammen 
Postadresse - Postboks 4197 - 3005 Drammen
Tlf: 409 10 200