Logo

vignett

Nyhetsbrevarkiv
Invitasjon til gratis miniseminar om grunnleggende prinsipper

Se hele invitasjonen her

Vi har gleden av å innby til et gratis miniseminar 24. august kl 10.00 - 13.00 i våre lokaler på Gulskogen hvor vi går igjennom GKRS`notater om rammeverk og grunnleggende prinsipper, med hovedvekt på de to siste notatene som går på tidspunkt for inntekts- og utgiftsføring. Interne forelesere fra BKR: Statsaut. revisor Rolleiv Lilleheie og leder for regnskapsrevisjon Inger Anne Fredriksen.

Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS) har siden etableringen arbeidet med de grunnleggende regnskapsprinsippene i kommuneregnskapet. Styret i GKRS fastsatte 15. desember 2011 fire notater som beskriver det kommunale regnskapssystemet og de grunnleggende prinsippene kommuneregnskapet bygger på.

De fire notatene er:
•    Kommuneregnskapet – rammeverk og grunnleggende prinsipper
•    Regnskapsmessige sammenhenger i kommuneregnskapet
•    Tidspunkt for regnskapsføring av inntekt, innbetaling og gevinst i kommuneregnskapet
•    Tidspunkt for regnskapsføring av utgift, utbetaling og tap i kommuneregnskapet

Dersom dere har konkrete problemstillinger eller spørsmål dere ønsker å få besvart, ber vi om at disse meldes inn på forhånd.

Gratis for våre eierkommuner. NB! Vi tar forbehold om begrenset antall plasser pr kommune. Dersom det er mange som ønsker å delta, kan det bli aktuelt å kjøre dette to ganger.

Påmelding: epost til: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen innen 15. august

 
Nyhetsbrev fra BKR nr 1/2012

nyhetsbrev_nr_1_2012.pdf

I dette nyhetsbrevet kan du lese mer om:

 • BKRs årsoppgjørsmøte som ble avholdt 16. desember 2011
 • forslag til endringer i lov om offentlige anskaffelser - skjerpet håndhevelse

  Kontrollutvalg og politikk:
 • Transparency International Norge - sammen mot korrupsjon
 • Samhandlingsreformen
 • NIBR-rapporten om samordning av statlig tilsyn
 • Åpning av forvaltningsrevisjonsregisteret

  Økonomi og regnskap:
 • Endring i regnskapsforskriften; endring i skjema 2A, samt endringer i KOSTRA-rapporteringen
 • Endringer i føring av pensjon
 • Notater fra GKRS om rammeverk og grunnleggende prinsipper

  Mva og momskompensasjon:
 • Momskompensasjon for NAV-kontorene
 • Husleie ved NAV-kontorene
 • Fellesutgifter ved NAV-kontorene
 • Avgiftsunntak for offentlig servicekontor

Ta gjerne kontakt med din teamleder eller oppdragsansvarlig revisor dersom du ønsker
ytterligere informasjon eller veiledning. Vi hjelper deg gjerne!

For innspill, tips og kommentarer til BKRs nyhetsbrev, send en epost til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen .

 
Nyhetsbrev fra BKR nr 1 - 2011

nyhetsbrev_nr_1_2011.pdf

I nyhetsbrev nr 1/2011 finner du mer om følgende tema:

 • mva og momskompensasjon - SKD melding 9/2010
 • Høring - regnskapsføring av pensjon
 • Nytt fra GKRS: gjennomgang av KRS nr 3 Avdrag på lån, notater om grunnleggende prinsipper, samt regnskapsmessige problemstillinger knyttet til kommunale foretak
 • Vergemålsreformen
 • Åpenhet og bedre egenkontroll - 85 tilrådinger
 • Nye og oppdaterte veiledere fra Difi


Vi ønsker dere en riktig god sommer!

 
Nyhetsbrev nr 2 - 2011

 nyhetsbrev_nr_2_2011.pdf

I dette nyhetsbrevet kan du lese mer om følgende temaer:

 • Invitasjon til vårt årlige årsoppgjørsmøte for våre kunder
 • Internkontroll og risikovurdering i kommunesektoren

  KONTROLLUTVALG OG POLITIKK
 • Kontrollutvalgets adgang til møter - prinsipputtalelse fra KRD
 • Veileder for kontrollutvalgets påse-ansvar overfor revisors arbeid med forvaltningsrevisjon
 • Nye habilitetsregler i forvaltningsloven - veileder fra KRD

  ØKONOMI OG REGNSKAP
 • Veileder fra KRD om budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet
 • Forutsetninger for beregning av pensjonskostnader for 2012 fra KRD
 • Høringsutkast til revidert KRS nr 3 Avdrag på lån

  MVA OG MOMSKOMPENSASJON
 • Overdragelse av justeringsrett for kommunalt vann- og avløpsanlegg
 • Fritaket for offentlig vei - skiløyper
 • Kjøp av varer og tjenester fra utlandet
 • Vilkår om aktsom og god tro

 

 
<< Start < Forrige 1 2 3 4 5 Neste > Siste >>

Side 5 av 5

Besøksadresse - Øvre Eiker vei 14 - 3048 Drammen 
Postadresse - Postboks 4197 - 3005 Drammen
Tlf: 409 10 200