Logo

vignett

Nyhetsbrevarkiv
409 10 200 - Nytt sentralbordnummer

Fra april 2016 avviklet vi våre fasttelefoner og fikk nytt sentralbordnummer.

409 10 200

Ansatte kan heretter kun nås på mobil.
Se "Om BKR" / "Ansatte" for våre mobilnummer.

 
Nyhetsbrev nr 1 - 2016 fra BTV-samarbeidet

Her kan du kan lese vårt nyhetsbrev fra januar 2016.

BKR BTV Nyhetsbrev1

Buskerud Kommunerevisjon IKS samarbeider med de kommunale revisjonsordningene i Telemark og Vestfold.

Sammen utgir vi et nyhetsbrev, der du kan orientere deg om siste nytt innen kommunal økonomi, tilsyn og kontroll. Nyhetsbrevet kommer ut ca tre ganger per år.

Ta kontakt på Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen hvis du ønsker å abonnere på nyhetsbrevet.

 

 
Nyhetsbrev nr 2/2014

Les nyhetsbrev nr 1/2014 fra BKR her

I dette nyhetsbrevet kan du lese mer om følgende temaer:

 

KONTROLLUTVALG OG POLITIKK

 •     Revidert nasjonalbudsjett og kommunereform
 •     Digital kommunikasjon med innbyggerne
 •     Samhandlingsreformen - status
 •     Organisasjonsfrihet og habilitet
 •     Forvaltningsrevisjonsregisteret
 •     Verktøy internkontroll
 •     KU-sekretær og revisors adgang til lukkede møter
 •     Åpne møter i kontrollutvalgene
 •     Nytt styrevervregister
 •     Forslag til lovendringer om taushetsplikt og utsatt offentlighet


ØKONOMI OG REGNSKAP

 •     Kommunal tilskudd til private barnehager og beregning av pensjon
 •     Bokføringsloven - redusert oppbevaringstid for regnskapsmateriale
 •     Høring: kap. 15 i avfallsforskriften
 •     Beregning av minste tillatte avdrag på lån
 •     Regnskapsføring av momskompensasjon
 •     Nye retningslinjer for beregning av selvkost
 •     Endring av regnskapsprinsipp for IKS
 •     Ny forskrift om disponering av kontantytelser fra folketrygden
 •     KRS nr 11 er fastsatt
 •     Revidert KRS nr 7 Usikre forpliktelser, betingede eiendeler og hendelser etter balansedagen
 •     Refusjon mindreårige flyktninger og asylsøkere
 •     Beregningsforutsetninger for pensjonskostnadene i 2015


SKATT OG AVGIFT

 •     Elev- og studentkantiner
 •     Endringer i kompensasjonsforskriften § 7, prinsipputtalelse
 •     Merverdiavgiftslovens § 8-2 - forholdsmessig fradrag ved utleie av fast eiendom, prinsipputtalelse
 •     Frivillig registrering - endringer i revidert nasjonalbudsjett


Vi ønsker alle en riktig god sommer!

 
Pressemelding 27. januar 2016 - BKR - Granskning Drammen kommune

I kjølvannet av korrupsjonssiktelsene i byggesaksavdelingen i Drammen kommune har det kommet opp ønske om granskning, og det er stilt spørsmål om hvem som eventuelt kan og bør gjøre dette. Buskerud kommunerevisjon (BKR) er kommunens revisor og har blitt forespurt om å komme med forslag til mandat for granskning. Hva som skal gjøres og om BKR skal engasjeres, avgjøres av kontrollutvalget i Drammen kommune på torsdag.

I mediene har det fremkommet spørsmål om hva BKR er, og om vi er uavhengige nok til å kunne gjennomføre en granskning. I debatten er det etter vår vurdering behov for noe informasjon om BKR.

Pressemeldingen kan leses her.

 
Nyhetsbrev nr 1/2014

Les nyhetsbrev nr 1/2014 fra BKR her

I dette nyhetsbrevet kan du lese mer om følgende temaer:

KONTROLLUTVALG OG POLITIKK

 • Lovlighetskontroll
 • Hvordan påvirker det statlige tilsynet kommunene og det lokale selvstyret?

 

ØKONOMI OG REGNSKAP

 • Oppdatert utgave av regnskapsmappen
 • Tilskudd til private barnehager
 • Ny forskrift om avfallsgebyr
 • Forenkling av bokføringsreglene
 • Redusert oppbevaringsplikt ikke tråd i kraft
 • Oppdatert veileder for offentlige anskaffelser
 • Høring revidert KRS nr 6
 • Revidert KRS nr 7
 • KRS nr 11 - status
 • KOSTRA - endringer i regnskapsrapporteringen
 • Regnskapsføring av momskomp fra 2014
 • Høring: redusert amorteringstid for premieavvik

 

SKATT OG AVGIFT

 • Justering av momskomp; husk å få denne med på 6. termin!
 • Forlenget oppgavefrist for tredje periode i momskompensasjonsordningen
 • Forskrift om endring i forskrift om bokføring
 • Elektroniske kommunikasjonstjenester (EKOM); nye regler fra 2014
 • Beløpsgrense for lønnsoppgaveplikt for frivillige organisasjoner
 
<< Start < Forrige 1 2 3 4 5 Neste > Siste >>

Side 3 av 5

Besøksadresse - Øvre Eiker vei 14 - 3048 Drammen 
Postadresse - Postboks 4197 - 3005 Drammen
Tlf: 409 10 200