Logo

vignett

Regnskapsmappe for kommuner og fylkeskommuner foreligger nå i oppdatert utgave

I denne oppdateringen er flere av skjemaene endret for å kunne anvendes ved avslutningen av årsregnskapet for 2017.

Regnskapsmappen er oppdatert med nye endringer i aktuelt regelverk og kommunale regnskapsstandarder. Inndelingen av regnskapsmappen i to deler er ikke videreført. Det er nå én samlet innholdsfortegnelse for hele regnskapsmappen.

Regnskapsmappen skal være til hjelp og støtte i forbindelse med årsavslutningen for 2017, men også i det løpende regnskapsarbeidet i 2018. Det er egne skjemaer for merverdiavgift tilpasset merverdiavgiftssatser i 2018, slik det er foreslått i statsbudsjettet. 

De fleste skjemaene er årsuavhengige og kan brukes også i 2018.

En kontaktperson i hver av våre eierkommuner/fylke skal ha mottatt regnskapsmappen fra oss. Dersom det er spørsmål er det bare å ta kontakt med oss.

 

 

Besøksadresse - Øvre Eiker vei 14 - 3048 Drammen 
Postadresse - Postboks 4197 - 3005 Drammen
Tlf: 409 10 200