Logo

vignett

Nytt styre i BKR

 

20. april var det representantskapsmøte for eierkommunene i BKR, og på agendaen sto valg av ny leder, nestleder og et styremedlem til styret i BKR. Valgkomiteens innstilling til nye representanter ble vedtatt i møtet, og følgende personer ble valgt:

Ny styreleder: Knut Martin Glesne, valgt for to år

Ny nestleder: Hans Eid Grøholt, valgt for ett år

Nytt styremedlem: Linn Kristin Evju

Øvrige styremedlemmer er Carina Tangen og Ann M. Olsen (Ansattrepresentant)

 

 

Besøksadresse - Øvre Eiker vei 14 - 3048 Drammen 
Postadresse - Postboks 4197 - 3005 Drammen
Tlf: 409 10 200