Logo

vignett

NKRF og BKR på kommunalpolitisk toppmøte 2017

NKRF og Buskerud Kommunerevisjon IKS med felles stand på årets viktigste møteplass for politisk og administrativ ledelse i kommunesektoren.

KS samlet kommune-Norge til Kommunalpolitisk toppmøte i Oslo 5. april. Temaet for årets toppmøte var: Helt innafor. Vi tar steget fra utenforskap til HELT INNAFOR. Et aktivt og inkluderende folkestyre - der folk blir sett og hørt. En kommunesektor med likeverdige tjenester - der folk blir gitt ansvar og vist tillit.

Sammen med Buskerud Kommunerevisjon IKS (BKR) representerte NKRF kommunal revisjon og tilsyn med en felles stand på denne sentrale og viktige møteplassen for ordførere, rådmenn og andre kommunetopper.

De samme er også representert tilsvarende på Rådmannslandsmøtet til KS 6. april.

Det felles budskapet fra kommunal revisjon og tilsyn ble synliggjort overfor de viktiste beslutningstakerne i kommune-Norge.

Les mer

 

 

 

 

Besøksadresse - Øvre Eiker vei 14 - 3048 Drammen 
Postadresse - Postboks 4197 - 3005 Drammen
Tlf: 409 10 200