Logo

vignett

Pressemelding 27. januar 2016 - BKR - Granskning Drammen kommune

I kjølvannet av korrupsjonssiktelsene i byggesaksavdelingen i Drammen kommune har det kommet opp ønske om granskning, og det er stilt spørsmål om hvem som eventuelt kan og bør gjøre dette. Buskerud kommunerevisjon (BKR) er kommunens revisor og har blitt forespurt om å komme med forslag til mandat for granskning. Hva som skal gjøres og om BKR skal engasjeres, avgjøres av kontrollutvalget i Drammen kommune på torsdag.

I mediene har det fremkommet spørsmål om hva BKR er, og om vi er uavhengige nok til å kunne gjennomføre en granskning. I debatten er det etter vår vurdering behov for noe informasjon om BKR.

Pressemeldingen kan leses her.

 

Besøksadresse - Øvre Eiker vei 14 - 3048 Drammen 
Postadresse - Postboks 4197 - 3005 Drammen
Tlf: 409 10 200