Logo

vignett

Nyhetsbrev nr 1/2014

Les nyhetsbrev nr 1/2014 fra BKR her

I dette nyhetsbrevet kan du lese mer om følgende temaer:

KONTROLLUTVALG OG POLITIKK

 • Lovlighetskontroll
 • Hvordan påvirker det statlige tilsynet kommunene og det lokale selvstyret?

 

ØKONOMI OG REGNSKAP

 • Oppdatert utgave av regnskapsmappen
 • Tilskudd til private barnehager
 • Ny forskrift om avfallsgebyr
 • Forenkling av bokføringsreglene
 • Redusert oppbevaringsplikt ikke tråd i kraft
 • Oppdatert veileder for offentlige anskaffelser
 • Høring revidert KRS nr 6
 • Revidert KRS nr 7
 • KRS nr 11 - status
 • KOSTRA - endringer i regnskapsrapporteringen
 • Regnskapsføring av momskomp fra 2014
 • Høring: redusert amorteringstid for premieavvik

 

SKATT OG AVGIFT

 • Justering av momskomp; husk å få denne med på 6. termin!
 • Forlenget oppgavefrist for tredje periode i momskompensasjonsordningen
 • Forskrift om endring i forskrift om bokføring
 • Elektroniske kommunikasjonstjenester (EKOM); nye regler fra 2014
 • Beløpsgrense for lønnsoppgaveplikt for frivillige organisasjoner
 

Besøksadresse - Øvre Eiker vei 14 - 3048 Drammen 
Postadresse - Postboks 4197 - 3005 Drammen
Tlf: 409 10 200