Logo

vignett

Nyhetsbrev nr 2/2013 fra BKR

Les nyhetsbrev nr 2/2013 fra BKR her

I dette nyhetsbrevet kan du lese mer om følgende temaer:

KONTROLLUTVALG OG POLITIKK
•    Iverksetting av endringer i kommuneloven – egenkontroll
•    Mye press, men lite korrupsjon i kommuner viser en undersøkelse TNT Gallup har gjort for KS
•    Nytt veiledningsmateriell om internkontroll fra DFØ

ØKONOMI OG REGNSKAP
•    Nye selvkostretningslinjer på høring
•    Endringer i bokføringsforskriften
•    Refusjon for kommunale barnevernsutgifter for enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger
•    KOFA: ikke nok å kunngjøre i lokalpressen
•    Finansielle eiendeler og forpliktelser – høringsutkast til KRS nr 11

MERVERDIAVGIFT OG KOMPENSASJON
•    Korrigering av uriktig utbetalt momskomp
•    Skattefritak for avfallshåndteringsselskap
•    Innføring av skatteplikt for kommuner som håndterer avfallstjenester for andre kommuner
•    Tilbakedatering av faktura blir tillatt
•    Forenklet momskompensasjonsordning for frivillige organisasjoner
•    Boliger særskilt tilrettelagt for helseformål eller sosiale formål
•    Sosiale tjenester – Avklaring, arbeidsrettet rehabilitering og oppfølging

 

 

Besøksadresse - Øvre Eiker vei 14 - 3048 Drammen 
Postadresse - Postboks 4197 - 3005 Drammen
Tlf: 409 10 200