Logo

vignett

Nyhetsbrev nr 1/2013 fra BKR

Les nyhetsbrev nr 1/2013 her.

I dette nyhetsbrevet kan du lese mer om følgende temaer:


KONTROLLUTVALG OG POLITIKK

 • Lov- og forskriftsendringer for styrket egenkontroll
 • Sammenligning av kommunal regnskapsrevisjon i Norden
 • Foredrag om korrupsjon i offentlig sektor

ØKONOMI OG REGNSKAP

 • Oppdatert utgave av regnskapsmappen
 • Endret notat om pensjon fra GKRS
 • KRS nr. 10 (F) Kommunale foretak – regnskapsmessige problemstillinger
 • Nye bokføringsregler for kirkelig fellesråd
 • Kommunal medfinansiering av spesialist-helsetjenesten, veiledning for årsregnskapet 2012
 • Fastsetting av rente i selvkostberegningene

MERVERDIAVGIFT OG KOMPENSASJON

 • Opphevelse av fritak for offentlig vei fra 2013
 • Momskompensasjon – periodisering, flyktningeboliger og drift av asylmottak

 

 

 

Besøksadresse - Øvre Eiker vei 14 - 3048 Drammen 
Postadresse - Postboks 4197 - 3005 Drammen
Tlf: 409 10 200