Logo

vignett

Nyhetsbrev nr 3/2012

Les nyhetsbrev nr 3/2012 her

I dette nyhetsbrevet kan du lese mer om følgende temaer:

KONTROLLUTVALG OG POLITIKK

 • Evaluering av den kommunale foretaksmodellen
 • Internkontroll
 • Samhandlingsreformen - nytt verktøy for kommunene
 • Revidert veileder til regelverket om offentlige anskaffelser


ØKONOMI OG REGNSKAP

 • Beregning av minimumsavdrag
 • Endringer i KRS-er og notater fra GKRS
 • HU til KRS nr 10 om kommunale foretak
 • To nye notater fra GKRS; utdeling fra aksjeselskaper og regnskapsmessig behandling av justeringsreglene
 • Endringer i bokføringsloven
 • Beregning av tilskudd til private barnehager
 • Forutsetninger for beregning av pensjonskostnader for 2013
 

Besøksadresse - Øvre Eiker vei 14 - 3048 Drammen 
Postadresse - Postboks 4197 - 3005 Drammen
Tlf: 409 10 200