Logo

vignett

Nyhetsbrev fra BKR nr 2/2012

 

Les nyhetsbrev nr 2/2012 her

I dette nyhetsbrevet kan du lese mer om følgende temaer:

KONTROLLUTVALG OG POLITIKK

 • Kommunesektorens Etikkutvalg påpeker betydningen av regelverket for offentlig støtte og offentlige anskaffelser som viktige redskap mot kameraderi og korrupsjon.
 • Bedre beredskap i kommunene - Kommuneundersøkelsen 2012 viser en positiv utvikling sammenlignet med forrige undersøkelse.
 • Åpne møter i kontrollutvalgene
 • Egenkontrollen i kommunene – lovendringer
 • Nye håndhevelsesregler om offentlige anskaffelser fra 1. juli 2012


ØKONOMI OG REGNSKAP

 • Regnskapsføring av avregning av tilskudd til private barnehager
 • Tilbakebetaling av for mye utbetalt driftstilskudd til private barnehager
 • Forslag om endringer i bokføringsloven
 • Oppdatert prognosemodell fra KS for skatt og rammetilskudd
 • Bokføringsregler for kirkelig fellesråd og menighetsråd
 • Spørreundersøkelse fra GKRS som bidrag i utvikling av god kommunal regnskapsskikk for finansielle eiendeler og forpliktelser
 • Kommunal regnskapsstandard om regnskapsføring av lån
 • Ny vergemålslov fra 1. juli 2013


MVA OG MOMSKOMPENSASJON

 • frivillige organisasjoner

Vi ønsker alle en riktig god sommer!

 

Besøksadresse - Øvre Eiker vei 14 - 3048 Drammen 
Postadresse - Postboks 4197 - 3005 Drammen
Tlf: 409 10 200