Logo

vignett

Invitasjon til gratis miniseminar om grunnleggende prinsipper

Se hele invitasjonen her

Vi har gleden av å innby til et gratis miniseminar 24. august kl 10.00 - 13.00 i våre lokaler på Gulskogen hvor vi går igjennom GKRS`notater om rammeverk og grunnleggende prinsipper, med hovedvekt på de to siste notatene som går på tidspunkt for inntekts- og utgiftsføring. Interne forelesere fra BKR: Statsaut. revisor Rolleiv Lilleheie og leder for regnskapsrevisjon Inger Anne Fredriksen.

Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS) har siden etableringen arbeidet med de grunnleggende regnskapsprinsippene i kommuneregnskapet. Styret i GKRS fastsatte 15. desember 2011 fire notater som beskriver det kommunale regnskapssystemet og de grunnleggende prinsippene kommuneregnskapet bygger på.

De fire notatene er:
•    Kommuneregnskapet – rammeverk og grunnleggende prinsipper
•    Regnskapsmessige sammenhenger i kommuneregnskapet
•    Tidspunkt for regnskapsføring av inntekt, innbetaling og gevinst i kommuneregnskapet
•    Tidspunkt for regnskapsføring av utgift, utbetaling og tap i kommuneregnskapet

Dersom dere har konkrete problemstillinger eller spørsmål dere ønsker å få besvart, ber vi om at disse meldes inn på forhånd.

Gratis for våre eierkommuner. NB! Vi tar forbehold om begrenset antall plasser pr kommune. Dersom det er mange som ønsker å delta, kan det bli aktuelt å kjøre dette to ganger.

Påmelding: epost til: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen innen 15. august

 

Besøksadresse - Øvre Eiker vei 14 - 3048 Drammen 
Postadresse - Postboks 4197 - 3005 Drammen
Tlf: 409 10 200