Logo

vignett

Nyhetsbrev fra BKR nr 1 - 2011

nyhetsbrev_nr_1_2011.pdf

I nyhetsbrev nr 1/2011 finner du mer om følgende tema:

  • mva og momskompensasjon - SKD melding 9/2010
  • Høring - regnskapsføring av pensjon
  • Nytt fra GKRS: gjennomgang av KRS nr 3 Avdrag på lån, notater om grunnleggende prinsipper, samt regnskapsmessige problemstillinger knyttet til kommunale foretak
  • Vergemålsreformen
  • Åpenhet og bedre egenkontroll - 85 tilrådinger
  • Nye og oppdaterte veiledere fra Difi


Vi ønsker dere en riktig god sommer!

 

Besøksadresse - Øvre Eiker vei 14 - 3048 Drammen 
Postadresse - Postboks 4197 - 3005 Drammen
Tlf: 409 10 200