Logo

vignett

Drammen kommune - rapport Politisk styring og kontroll

Buskerud Kommunerevisjon IKS har utredet politisk styring og kontroll i Drammen kommune. Bakgrunnen er korrupsjonssaken i byggesaksavdelingen. Et hovedfunn i utredningen er at bystyret som kommunens øverste organ ikke har forholdt seg til rådmannens internkontroll i tilstrekkelig grad. Bystyret behandlet rapporten 30. oktober. Bystyret gjorde vedtak om å oversende rapporten til prosjektrådmannen for Nye Drammen kommune, og ba om de anbefalinger som går fram av rapporten blir sett hen til ved etablering av ny kommune fra 2020. Bystyret har også bedt partssammensatt samarbeidsutvalg om å følge opp rapportens funn ovenfor rådmannen.

 

Link til rapporten

 

 

Besøksadresse - Øvre Eiker vei 14 - 3048 Drammen 
Postadresse - Postboks 4197 - 3005 Drammen
Tlf: 409 10 200