Logo

vignett

Nyhetsbrevarkiv
Årsoppgjørsmøtet 2019 – Øvre Eiker rådhus, Hokksund 29.november 2019

Tradisjonen tro arrangerer Viken kommunerevisjon IKS (Tidligere Buskerud kommunerevisjon og Follo Distriktsrevisjon) årsoppgjørsmøte for sine kunder i kommunestyresalen i Øvre Eiker rådhus. 

Kom gjerne med innspill til saker/problemstillinger man ønsker drøftet. Vi legger opp til enkel bevertning.

Program blir publisert snarlig.

Vel møtt!

 
Vi søker ny regnskapsrevisor i engasjemen

Vi søker en revisor som vil få oppdrag både etter regnskapsloven og kommunale regnskapsforskrifter. Du vil arbeide med samfunnsnyttige og bærekraftige oppdrag. Arbeidssted Drammen eller Hønefoss.

Les hele utlysningen her

 
Nyhetsbrev fra revisjonssamarbeidet i BTV i november

Nytt om Tolga-saken, nytt lov-og regelverk samt masse annet relevant stoff for våre kunder og samarbeidspartnere finnes i vårt nyhetsbrev for november. Les mer

 
Vi søker ny regnskapsrevisor i fast stilling

Vi søker en revisor som vil få oppdrag både etter regnskapsloven og kommunale regnskapsforskrifter. Du vil arbeide med samfunnsnyttige og bærekraftige oppdrag. Arbeidssted Drammen eller Hønefoss.

Les mer hele utlysningen her

 
Drammen kommune - rapport Politisk styring og kontroll

Buskerud Kommunerevisjon IKS har utredet politisk styring og kontroll i Drammen kommune. Bakgrunnen er korrupsjonssaken i byggesaksavdelingen. Et hovedfunn i utredningen er at bystyret som kommunens øverste organ ikke har forholdt seg til rådmannens internkontroll i tilstrekkelig grad. Bystyret behandlet rapporten 30. oktober. Bystyret gjorde vedtak om å oversende rapporten til prosjektrådmannen for Nye Drammen kommune, og ba om de anbefalinger som går fram av rapporten blir sett hen til ved etablering av ny kommune fra 2020. Bystyret har også bedt partssammensatt samarbeidsutvalg om å følge opp rapportens funn ovenfor rådmannen.

 

Link til rapporten

 

 
<< Start < Forrige 1 2 3 4 5 Neste > Siste >>

Side 1 av 5

Besøksadresse - Øvre Eiker vei 14 - 3048 Drammen 
Postadresse - Postboks 4197 - 3005 Drammen
Tlf: 409 10 200