Logo

vignett

Nyhetsbrevarkiv
Nyhetsbrev fra revisjonssamarbeidet i BTV i november

Nytt om Tolga-saken, nytt lov-og regelverk samt masse annet relevant stoff for våre kunder og samarbeidspartnere finnes i vårt nyhetsbrev for november. Les mer

 
Drammen kommune - rapport Politisk styring og kontroll

Buskerud Kommunerevisjon IKS har utredet politisk styring og kontroll i Drammen kommune. Bakgrunnen er korrupsjonssaken i byggesaksavdelingen. Et hovedfunn i utredningen er at bystyret som kommunens øverste organ ikke har forholdt seg til rådmannens internkontroll i tilstrekkelig grad. Bystyret behandlet rapporten 30. oktober. Bystyret gjorde vedtak om å oversende rapporten til prosjektrådmannen for Nye Drammen kommune, og ba om de anbefalinger som går fram av rapporten blir sett hen til ved etablering av ny kommune fra 2020. Bystyret har også bedt partssammensatt samarbeidsutvalg om å følge opp rapportens funn ovenfor rådmannen.

 

Link til rapporten

 

 
Nyhetsbrev fra revisjonssamarbeidet i BTV juni

I årets andre nyhetsbrev kan du blant annet lese om endringer i stiftelsesloven og aksjeloven, nye personvernregler og innføring av nye standardkoder for utveksling av regnskapsdata.

Hele nyhetsbrevet finner du her 

 
Nyhetsbrev fra BTV-samarbeidet i november

I årets siste nyhetsbrev kan du blant annet lese om statens nye krav til digitalisering i kommuneal sektor. Noen av kravene som er satt gjelder bl.a. deling og tilgang på geodata, krav til informasjonssikkerhet og personvern.

Du kan også lese om hvordan man kan gjøre tryggere offentlige innkjøp, nytt fra GKRS om regnskapsstandarder, og om nye regler om trekkfri kostgodtgjørelse. 

Les hele nyhetsbrevet her

 

 

 
Nyhetsbrev fra revisjonssamarbeidet i Buskerud, Telemark og Vestfold

Årets første nyhetsbrev er sendt ut, og her kan du blant annet lese nytt om kommunesammenslåing, ny lov om offentlige anskaffelser,og nye regler for kortsiktige lån i kommunene. Du kan også lese nye forvaltningsrevisjonsrapporter innen blant annet byggesak og korrupsjonsforebyggende tiltak.

Les nyhetsbrevet her

 
<< Start < Forrige 1 2 3 4 5 Neste > Siste >>

Side 1 av 5

Besøksadresse - Øvre Eiker vei 14 - 3048 Drammen 
Postadresse - Postboks 4197 - 3005 Drammen
Tlf: 409 10 200